BOTSWANA - SOUTH AFRICAN WILDLIFE - 2008      

     

     Je 2.5.2008 ráno. Přebíráme předem rezervovanou Toyotu Hilux s rozšířenou nádrží, ledničkou a dvěma střešními stany a už ukrajujeme první kilometry naší cesty za poznáním Afriky. Opouštíme Johannesburg a směřujeme na sever k hraničnímu přechodu Pioneer gate/Skilpadshek. Silnice v JAR jsou kvalitní, a tak nás zdrží jen nákup potravin, nezbytných tekutin a občasné placení mýta. Čeká nás 17 dní, které hodláme strávit převážně v divočině státu Botswana. Zde si můžete stáhnout předpokládaný itenerář naší cesty a také podrobnou mapu Botswany s gps body.

Botswana - stručná charakteristika země

     Botswana, protnutá obratníkem kozoroha, je vnitrozemský, od roku 1966 samostatný stát ležící na jihu Afriky. Dříve byla britskou kolonií nazývanou Bečuánsko. Botswana sousedí s Jihoafrickou republikou na jihu, Namíbií na západě, Zambií na severu a se Zimbabwe na severovýchodě.

Toyota Hilux 2,7 - náš domov na čtyřech kolech v Botswanské divočině.

     Území Botswany je převážně rovinaté, položené zhruba v úrovni 1000 metrů nad mořem. Jen na skutečně pár místech se z rovinatého podkladu zdvihají skalky převyšující okolní terén maximálně o pár stovek výškových metrů. Nejvyšší bod Botswany se nachází na severozápadě země v Tsodilo hills a má jen něco málo přes 1400 metrů nad mořem. Většina rozlohy země je součástí pouště Kalahari, která zasahuje i do okolních států a má rozlohu téměř milion čtverečních kilometrů. V centrální části Botswany má však spíše charakter polopouště či savany.

     Půda tu je sice silně písčitá, ale je zde překvapivě hodně vegetace včetně dřevin. Převažují zejména rozsáhlé porosty nízkých stromů mopane (Colophospermum mopane), které se vyznačují motýlovitým tvarem listu a tak trochu při letmém pohledu připomínají naše buky. Jejich listy tvoří významnou součást potravy zdejších býložravců. Vyšší stromy vytvářející souvislejší les tu však najdeme jen sporadicky, snad s výjimkou osamělých baobabů či mohutných salámových stromů s plody velkými jak baseballová pálka a těžkými snad až 20 kilogramů. Z dřevin tu jsou dále hojně zastoupeny trnité akácie s typickou korunou ve tvaru deštníku. Palmy se tu téměř nevyskytují.

     Z bylin převažují traviny, časté jsou pryšce a pelyňky (artemisia). Typické jsou malé melouny (nara, lubenice), které sloužily původním obyvatelům jako zdroj tekutin. Bez vyšší vegetace jsou četné mělké převážně travnaté pánve, které se v období dešťů stávají dočasnými bezodtokými vodními plochami. Pro zvěř to jsou výborné pastviny. Některé z nich jsou však zcela bez vegetace, když jejich povrch je pokryt slaným jílem. Takový charakter mají pánve na severovýchodě země v oblasti Makgadikgadi. Obdobou malých pánví jsou tzv. waterholes, které jsou často skryty i uvnitř husté vegetace.

Tak tohle jsou ti opravdoví Buffallo campers... :-)

     Naopak nejvlhčí oblastí Botswany je její severozápad, který je vyplněn vnitrozemskou deltou řeky Okavango, kde se v písečném podloží ztrácí masy vody, které napršely na náhorních plošinách v Angole. Celá delta řeky Okavango má odhadem rozlohu asi 15 000 čtverečních kilometrů a stav vody i její rozmístění v deltě se v průběhu roku i během jednotlivých let neustále mění. Zde je orientační plánek těchto změn vodní hladiny . Pro tyto mokřadní oblasti delty je kromě různých travin typický i rákos a hlavně papyrus (Cyperus papyrus). Malebnost delty zvýrazňují četné lekníny, jejichž květy zdobí vodní hladinu. Dalšími významnými vodními toky jsou pak řeka Chobe, tvořící severní hranici země a Limpopo na jihovýchodní hranici země.

Všední den týmu Buffallo campers... :-)

     Oba tyto vodní toky jsou předpokladem velké hojnosti botswanské fauny, a to jak z hlediska četnosti druhů tak i četnosti jedinců. Velcí savci Botswany jsou typičtí pro oblast afrických savan.Velmi hojně tu jsou zastoupeni sloni, žirafy, zebry, hroši, nejrůznější antilopy, prasata, pakoně, buvoli, z opic paviáni a kočkodani, s nosorožci už to tak slavné není. Z drobnějších savců lze spatřit zajíce, veverky či mangusty. Žijí zde všichni velcí predátoři: lev, levhart, hyena, gepard, pes, šakal, liška i menší kočkovité šelmy. Ptactvo je rovněž bohatě zastoupeno. Běžní jsou kormoráni, volavky, pelikáni, čápi, marabu, ibisi, plameňáci, kachny, perličky, snovači, jeřábi, ledňáčci, zoborožci, klubáci, dudci a mnoho dalších. Největší je nelétavý pštros. Dravci jsou zastoupeni supy, orly, jestřáby, sovami i luňáky, nádherný a naprosto originální dravec je hadilov písař. Plazi jsou zastoupeni především krokodýlem, varanem či dalšími ještěrkami a hady hlavně druhu, kobra, zmije a krajta. Tím ale výčet zvířat zdaleka nekončí

pokračování